Registered Teachers & Accompanists

This page lists all teachers and accompanists that have signed up for the 2022 PAFE Festival. To filter the lists to a specific division, select the division below.

Students/Parents: If you do not see your teacher or accompanist in the list below, please ask them if they have signed up. If they haven’t, please encourage them to do so.

Teachers/Accompanists: If you should be included in the list and are not, or you are listed in the wrong divisions, please contact the registrar.


Teachers:

 • Teachers
  • Barnes, Blayne
  • Coleman, Jan
  • Hsie, Elena
  • Lee, Sounglim
  • LI, JENNIFER

Accompanists:

 • Accompanists
  • Akhrin, Irina
  • Bogdashevskaya, victoria
  • Brandt, Mike
  • Ch’uqi, Hwaen
  • Chang, Tracy
  • Chang, Xin
  • Charapova, Tatiana
  • Chen, Alex
  • Chen, Brooke
  • CHEN, HUNG-WEN
  • Chen, Peyton
  • Chen, Tien-yin
  • Cho, Emily
  • Chou, Yuchi
  • Chung, Elaine
  • Coleman, Jan
  • Fujino, Aki
  • Haws, Adam
  • Hong, Aaron
  • Hsu, Charles
  • Hsu, Li-Tan
  • Hsu, Thomas
  • Hsu, Yuni
  • Huang, Ashley
  • Huang, Sandy
  • Hung, Li-Cheng
  • Ifland, Rebecca
  • Imaoka, Mari
  • Imaoka, Rito
  • Ji, Terri
  • Jin, Bizhou
  • Johnson, Kevin
  • Kambara, Sonoko
  • Kang, Jungah
  • Kang, Kiwon
  • Khavin, Maria
  • Kim, Andrew
  • Kim, Eun Hye
  • Kim, Jee Young
  • Kim, Jiyeon
  • Kim, Kyungsin
  • Kim, Minju
  • Kim, Seo Hyang
  • Koga, Elaine
  • Kramer, Allyson
  • Kueh, Hao
  • Kwon, Eun Jung
  • Lee, John
  • Lee, Jong Eun
  • Lee, Sounglim
  • Lee, Sydney
  • Lindberg, Shirley
  • Liu, Tong
  • Ma, Carlin
  • Ma, Sichen
  • Mamiya, Keiyu
  • Mamiya, Ping
  • Mamiya, Yubi
  • Min, Chaeah
  • Moon, Guejung
  • Nakazato, Isabella
  • Nakazato, Olivia
  • Nakazato, Senu
  • Nam, Hyun Sook
  • Nguyen, Ngoc Giang
  • Nguyen, Ngoc Minh
  • Park, Allan
  • PARK, HEYSANG
  • Puri, Joyce
  • Qi, Emily
  • Qi, Jun
  • Qi, Olivia
  • Ray, Warren
  • Rollins, Linda
  • Schilperoort, Robert
  • Shiu, Nathan
  • Solomatina, Anastasia
  • Song, Caelia
  • Starcevich, Sasha
  • Stuart, Thom
  • Sweeney Jr, Christopher
  • Sweeney, Carter
  • Sweeney, Donna
  • Teng, Ling-wen
  • Verhulsdonk, Ingrid
  • Wagner, Ryan
  • Wang Hu, Kaelin
  • Wang, Jane
  • Wu, Chiaoyu
  • Wu, Minyu
  • Wu, Weiting
  • Xu, Feili
  • Yeh, Kay
  • Yoon, Chanseop
  • Yu, Yue
  • Zeng, Luke
  • Zhang, Qian
  • Zheng, Ye